Datenschutz

1. Privacy in een oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens omvat alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie met betrekking tot privacy vindt u in onze privacy-verklaring onder deze tekst.
Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?
De verwerking van gegeven op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in de colofon van deze website.


Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.


Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowsers, besturingssysteem of tijdstip waarop de website werd opgevraagd). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de oorsprong, ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U hebt bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot privacy kunt u te allen tijde via het in de colofon vermelde adres contact met ons opnemen. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthouder.

Analyse-tools en tools van derden
Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt in de regel anoniem geanalyseerd; u kunt niet aan de hand van uw surfgedrag worden geïdentificeerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen dat de analyse plaatsvindt, door de tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover treft u aan in de hierna volgende privacy-verklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken informeren wij u in deze privacy-verklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy
De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacy-verklaring.


Bij het gebruik van deze website worden diverse persoonsgegevens geregistreerd. Persoonsgegevens omvat de gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacy-verklaring vermeldt in detail welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt hier toegelicht hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat verzending van gegevens via Internet (bijv. bij communicatie via e-mail) lacunes in de beveiliging kan vertonen. Het is niet mogelijk om toegang van derden tot gegevens volledig uit te sluiten.

Informatie over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG
Erlenstrasse 25
58739 Wickede/Ruhr
Duitsland

Contactpersoon voor de website
Katarina Humpert E-Mail: katarina.humpert@humpert.com

Telefoon: +49-2377/9183-0
E-mail: info@humpert.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of gemeenschappelijk met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mail adres e.d.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
Vele processen voor gegevensverwerking zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor volstaat het om een informele mededeling via e-mail aan ons te zenden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij overtreding van de gegevensbescherming heeft betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit in verband met gegevensbescherming is der Landesdatenschutzbeauftragte (functionaris voor gegevensbescherming) van de deelstaat waarin onze onderneming gevestigd is. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of als uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde te laten toezenden in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u een rechtstreekse verzending van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit slechts dan, indien dit technisch haalbaar is.

SSL- cq. TLS-encryptie
Deze website maakt vanwege veiligheidsoverwegingen en voor bescherming van de verzending van vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website zendt, gebruikt van SSL- cq. TLS-encryptie. Een verbinding met encryptie herkent daardoor, dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het symbool van een slot in uw browserregel.

Als de SSL- cq. TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden meegelezen.

Toegang, afscherming, verwijdering
In het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om gratis toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, over de oorsprong ervan en over de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u te allen tijde via het in de colofon vermelde adres contact met ons opnemen.

Bezwaar tegen reclame-mails
Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de verplichting om een colofon te hebben voor verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitant van de websites behouden zich nadrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen bij ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Benedikt Söbbeler
Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG
Erlenstrasse 25
58739 Wickede/Ruhr
Duitsland

Telefoon: +49-2377/9183-0
E-mail: benedikt.soebbeler@humpert.com

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies
De Internet-pagina's maken ten dele gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.


De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session cookies”. Deze worden automatisch verwijderd nadat uw bezoek is afgelopen. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u deze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt cookies slechts incidenteel toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor uitvoering van de elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. De winkelwagenfunctie) vereist zijn, worden opgeslagen op basis van art. 6, lid (1) sub f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos aanbieden van diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in deze privacy-verklaring.

Server log-bestanden
De provider van de websites registreert automatisch informatie en slaat informatie automatisch op in zogenaamde server log-bestanden die uw browser automatisch aan ons verzendt. Deze informatie betreft:

browsertype en browserversie
gebruikt besturingssysteem
referrer URL
hostnaam van de computer die toegang krijgt
tijdstip van de server-aanvraag
IP-adres
Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid (1), sub b) van de AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen.

Contactformulier
Als u ons via een contactformulier aanvragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u daar vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen om zorg te dragen voor verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen komen. Deze gegevens geven wij niet door aan derden zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevuld, gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid (1), sub a) van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor volstaat het om een informele mededeling via e-mail aan ons te zenden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

De gegevens die door u in het contactformulier zijn ingevuld, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te verwijderen, uw toestemming om de gegevens op te slaan, herroept of het doel voor de opslag van gegevens vervalt (bijv. na voltooide behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven hierdoor onverlet.

5. Analyse-tools en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die u in staat stellen om het gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6, lid (1) sub f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte voor verzending naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volle IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en gebruik van Internet jegens de exploitant van deze website te leveren. Het in het kader van Google Analytics vanaf uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plugin
U kunt voorkomen dat de cookies worden opgeslagen, door een daarvoor bedoelde instelling van uw browser-software; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website die door cookie zijn gegenereerd (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgenden link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensregistratie
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden geregistreerd door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacy-verklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

6. Nieuwsbrief

Gegevens voor de nieuwsbrief
Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mail-adres en informatie nodig, waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar/gebruiker van het vermelde e-mail-adres bent en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet cq. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor verzending van de aangevraagde informatie en geven wij niet aan derden door.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevuld, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid (1), sub a) van de AVG). De verleende toestemming om de gegevens en het e-mail-adres op te slaan en om deze te gebruiken voor verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "Austragen" in de nieuwsbrief. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de reeds gebeurde verwerking onverlet.

De door u aan ons meegedeelde gegevens ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen, totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en worden daarna verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinde bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mail-adressen voor het besloten gedeelte voor leden) blijven hierdoor onverlet.

Newsletter2Go
Deze website maakt gebruik van Newsletter2Go voor het verzenden van nieuwsbrieven De aanbieder is Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Duitsland.

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mail-adres en informatie nodig, waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar/gebruiker van het vermelde e-mail-adres bent en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Om zeker te zijn dat de verzending van de nieuwsbrief akkoord is, gebruiken wij de zogenaamde double opt-in-procedure. Bij deze procedure laat de potentiële ontvanger zich in een distributielijst opnemen. Vervolgens krijgt de gebruiker via een bevestigings-e-mail de mogelijkheid om de aanmelding rechtszeker te bevestigen. Alleen nadat de bevestiging is ontvangen, wordt het adres actief in de distributielijst opgenomen.

Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor verzending van de aangevraagde informatie en aanbiedingen.

Als newsletter software wordt Newsletter2Go gebruikt. Uw gegevens worden daarbij aan Newsletter2Go GmbH verzonden. Het is Newsletter2Go hierbij niet toegestaan om uw gegevens te verkopen of voor andere doeleinden dan voor verzending van nieuwsbrieven te gebruiken. Newsletter2Go is een gecertificeerde Duitse aanbieder die geselecteerd is aan de hand van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse federale Wet inzake de privacy).

Meer informatie treft u hier aan: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

Newsletter2Go is een service waarmee o.a. verzending van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De door u ingevoerde gegevens ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief worden op de servers van Newsletter2Go in Duitsland opgeslagen.

Indien u geen analyse door Newsletter2Go wenst, moet u de nieuwsbrief afzeggen. Hiervoor stellen wij in elke e-mail met een nieuwsbrief een daarvoor bedoelde link ter beschikking. Verder kunt u de nieuwsbrief ook rechtstreeks op de website afzeggen.

Data-analyse door Newsletter2Go
Met behulp van Newsletter2Go zijn wij in staat om onze nieuwsbrief-campagnes te analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of een mail met een nieuwsbrief geopend is en op welke links er eventueel geklikt is. Op deze manier kunnen wij o.a. constateren op welke links bijzonder vaak geklikt is.

Bovendien kunnen wij zien of na het openen/klikken bepaalde vooraf gedefinieerde handelingen zijn uitgevoerd (conversion rate). Wij kunnen zo bijv. zien of u na het aanklikken van de nieuwsbrief een aankoop hebt gedaan.

Newsletter2Go stelt ons ook in staat om de ontvangers van de nieuwsbrief aan de hand van verschillende categorieën in te delen (“clusteren”). Daarbij kunnen de ontvangers van de nieuwsbrief bijv. worden ingedeeld naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de betreffende doelgroepen.

Uitgebreide informatie over de functies van Newsletter2Go vindt u via de volgende link: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Rechtsgrond
De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid (1), sub a) van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de reeds gebeurde verwerking onverlet.

Duur van het bewaren
De door u aan ons meegedeelde gegevens ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen, totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en worden daarna zowel van onze servers als van de servers van Newsletter2Go verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinde bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mail-adressen voor het besloten gedeelte voor leden) blijven hierdoor onverlet.

Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van Newsletter2Go via: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

7. Plugins en tools

YouTube
Onze website maakt gebruik van plugins van de door geëxploiteerde website YouTube. Exploitant van de websites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.


Wanneer u een van onze webpagina's bezoekt die voorzien is van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u bezocht hebt.

Als u ingelogd bent in uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel toe te wijzen. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aansprekende presentatie van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de geest van art. 6, lid (1) sub f) van de AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps
Deze pagina gebruikt de online kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze datatransmissie.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aansprekende presentatie van ons online-aanbod en van het gemakkelijk kunnen vinden van de door ons op de website vermelde locaties. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de geest van art. 6, lid (1) sub f) van de AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.