Impressum

Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG
Erlenstrasse 25
58739 Wickede/Ruhr
Germany

Fon: 02377/9183-0
Fax: 02377/9183-90
E-Mail: info@humpert.com
www.humpert.com

Directeurs-aandeelhouders

Wilhelm Humpert, Ralf Humpert

Persoonlijk aansprakelijk aandeelhouder

Wilhelm Humpert GmbH
Sitz: Wickede/Ruhr HRB 4055 AG Arnsberg

Contactpersoon voor de website

Katarina Humpert E-Mail: katarina.humpert@humpert.com

Bevoegde rechtbank:

AG Arnsberg Registernummer: HRA 4329
UStIDNr.: DE 126635649

Webdesign & productie

fellowz

Updates/Aansprakelijkheid

Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG spant zich in om voor juiste en up-to-date informatie en gegevens op diens domein te zorgen. Elke aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is echter uitgesloten. In geen enkel geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade, ontstaan als gevolg van het gebruik van de opgevraagde informatie. Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen van of aanvullingen op de verstrekte informatie of gegevens aan te brengen.

Vermelding van links

Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG heeft op zijn domein links naar andere sites op het Internet geplaatst. Voor alle links geldt: Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG deelt uitdrukkelijk mee dat hij geen enkele invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte websites heeft. Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de homepages die door middel van een elektronische link worden opgevraagd. Indien de rechten van derden door deze content worden geschonden, distantieert Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG zich nadrukkelijk van de content van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op links, vermeld op www.ergotec.de en op alle content van de websites waar de links naar toe leiden.

Auteursrecht

De lay-out van de website, de gebruikte grafische informatie alsmede de verzameling van de bijdragen worden beschermd door het auteursrecht. De pagina's mogen uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden vermenigvuldigd, gebruikt en kopieën mogen noch verbreid, noch voor mededeling aan het publiek worden gebruikt. Voor het vermenigvuldigen van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen van de tekst of beeldmateriaal is een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG vereist.